KRUŠKA - VODEĆE SORTE

Intenzivna ili savremena proizvodnja kruške podrazumeva daleko veći nivo agro i pomotehničkih mera, a sve u cilju dugoročnog kvantitativnog i kvalitativnog povećanja proizvodnje , što će povećati prihode na poljoprivrednom gazdinstvu. Principi intenzivne proizvodnje kruške podrazumevaju: