LOKACIJA

Upravna zgrada i prodajno mesto MAVM Rasadnika nalazi se na ulazu u selo Kać sa desne strane, 10 km od Novog Sada.
Sve sadnice koje rasadnik prodaje proizvode se na parcelama kaćkog atara.

UVEK STE DOBRODOŠLI DA POSETITE NAŠE PROIZVODNE PARCELE!