Trešnja

Ekonomska isplativost gajenja trešnje je velika

Visoka rentabilnost gajenja, povoljni prirodni uslovi i mogućnost plasmana trešnje na domaćem i stranom tržištu probudilo je interesovanje poljoprivrednih proizvođača za podizanje zasada i gajenje trešnje. Trešnja se smatra stonim voćem, ali se od nje mogu spravljati sve vrste prerađevina. Ona predstavlja prvo voće na pijacama posle zime, i zahvaljujući velikom rasponu zrenja , sveži plodovi se mogu dugo naći na trpezi. Plod trešnje je vrlo cenjen u industriji za proizvodnju kolača i voćnih salata.

SAVREMENI SISTEMI GAJENJA TREŠNJE

Trešnja je vrsta kod koje je put od ekstenzivnih do visokointenzivnih sistema gajenja pređen za relativno kratko vreme. Razvoj ovih sistema gajenja išao je analogno konceptu koji je realizovan kod drugih voćnih vrsta: selekcija podloga za određene agroekološke uslove gajenja, izbor kombinacija sorta/podloga i razvoj uzgojnih formi saglasno konceptu vitkog vretena.

Visoko intenzivni sistemi gajenja za postizanje visokih kvaliteta ploda teže uzgojnim formama kordunica visoke gustine sklopa biljaka, 4 x 1,8m, sa potpunom kontrolom navodnjavanja i mineralne ishrane preko korena i lista. Kao osnovna uspešne proizvodnje predstavlja zadržavanje vegetativnih tačaka rasta u zoni centralne osovine i ciklična zamena rodnog drveta odgovarajućeg rodnog potencijala i starosti.

MAVM TEHNOLOGIJA

Intenziviranje sistema gajenja na podlogama magriva i oblačinska višnja traže visoku preciznost i stručnost u agro i pomotehnici formiranja uzgojne forme, odnosno kontroli formiranja i uspostavljanju osnovne strukture habitusa i cikličnoj smeni svih kategorija prirasta koji čine intenzivan sistem gajenja.

Letnja rezidba je osnova vrhunskog kvaliteta, plod trešnje krupniji od 26 mm u prečniku!!!

Zimska rezidba primenjuje se samo kao korekcija letnje rezidbe ili je svedena na proređivanje pupoljaka i kratkih rodnih grančica.


Razmak sadnje:
Amaterski zasadi: 5 x 3 m
Intenzivni zasadi: 4 x 1.8 m

Prezentacije:

Stručni tekstovi: